Wygrane projekty

Nieustannie się rozwijamy

projekty

 nasze projekty

Jesteśmy zaangażowani w rozwój regionu

W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg projektów… 

Projekt ,,Kolekcja NOE z alfabetem Braille’a”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania  3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szczegóły projektu

Projekt polegał na wdrożeniu (poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń) innowacyjnej w skali przedsiębiorstwa technologii odlewania ciśnieniowego oraz wprowadzeniu do oferty 4 nowych innowacyjnych w skali kraju produktów dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Wartość i terminy

Projekt był realizowany w terminie
od 01-09-2017 r. do 30-09-2018 r.

Wartość projektu ogółem: 6 623 464,51 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 383 930,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 2 716 192,93 PLN

Planowane efekty

  • wdrożenie wyników prac B+R
  • wprowadzenie do działalności firmy 1 innowacji procesowej,
  • wprowadzenie do działalności firmy 4 innowacji produktowych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów,
  • wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 3 etaty.

SIEDZIBA

ul. Gen. Sikorskiego 115
05-420 Józefów

ZADZWOŃ

+48 22 789 21 53

NAPISZ

info@barcz.pl